Tentang Kami

Sejarah Ikhwan Aircond & Electric

Pada tarikh 20 Jun 2004, syarikat Ikhwan Engineering Enterprise telah didaftarkan sebagai syarikat yang menjalankan aktiviti perniagaan. Didaftarkan sebagai jenis perniagaan milikan tunggal, syarikat kami menjalankan aktiviti perniagaan seperti membekal bahan-bahan kejuruteraan elektrik, kejuruteraan logam, pendawaian elektrik dan binaan.
Selain itu syarikat kami juga turut melakukan kerja-kerja pendawaian di kawasan perumahan, kerja-kerja pendawaian dan kerja-kerja pendawaian dan pemasangan penyaman udara. Dalam pada itu juga, syarikat kami turut melakukan kerja-kerja pengubahsuaian, servis dan pengujian papan suis utama dan papan sub suis.

Visi dan Misi kami

Visi kami adalah untuk menjadi salah sebuah syarikat yang berdaya saing dan maju selaras dengan perkembangan dan permintaan semasa mengikut peredaran teknologi masa kini.

Kecekapan

Cekap dalam menjalankan tugas bagi pemasangan aircond, servis aircond, pendawaian elektrik dan pemasangan CCTV

Komited

Melakukan tugasan menikut garis panduan dan masa yang telah ditetapkan

Berkemahiran Tinggi

Berpengalam lebih dari 1o tahun dalam aircond dan elektrik